HomeNieuwsWebsite BCO gelanceerd

Website BCO gelanceerd

Onderbanken, oktober 2013

De nieuwe website van BCO Onderbanken is een feit. Vanaf nu kunnen we u snel en adequaat informeren over alle actualiteiten en wetenswaardige zaken die voor u van belang kunnen zijn op het gebied van ondernemend Onderbanken.

We zijn er niet alleen voor gevestigde en aangesloten ondernemers, maar ook voor mensen die als ondernemer willen starten in onze gemeente. Bovendien kunt u als geïnteresseerde belangstellende op onze website terecht voor informatie van en over ondernemers, stichtingen en verenigingen in Onderbanken.

Het doel van onze Business Club is het stimuleren van de economische en sociale leefbaarheid in alle kernen van onze gemeente. Een actuele en informatieve website is uiteraard bij uitstek het middel om daarbij in te zetten. BCO streeft naar transparantie, verbinding en saamhorigheid in de meest brede zin!

Go to top