HomeOver BCODoelstelling

Doelstelling BCO Onderbanken

Business Club Onderbanken is ontstaan uit de bestaande ondernemersvereniging in Onderbanken en de niet-georganiseerde ondernemers in het algemeen. Daarbij heeft BCO zich niet beperkt tot ondernemers in de detailhandel en de horeca, maar zijn ook kleine en grotere bedrijven, lokale clubs, verenigingen en stichtingen betrokken bij de activiteiten. BCO wil een toegankelijk platform zijn met een brugfunctie tussen de BCO collega's en andere partners in het bedrijfsleven en de publieke sector.
Centrale doelstelling van onze organisatie is het verbeteren van de economische en sociale leefbaarheid in de verschillende kernen van onze gemeente.
Daarnaast streven we ernaar onze gemeente - en de regio als geheel - onder de aandacht te brengen bij iedereen die niet of nauwelijks bekend is met hetgeen Onderbanken en het grensoverschrijdende Rodebach/Roode Beek gebied aan moois te bieden hebben.

We durven met onze doelstellingen de lat hoog te leggen omdat we geloven in de kracht van onze mensen en in onze mooie, groene gemeente. Onderbanken is het meer dan waard om aantrekkelijk gehouden te worden voor haar inwoners en op de kaart te worden gezet bij de buitenwacht!

Go to top