HomeOver BCOVeel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Wie kan lid worden van de BCO?

Bedrijven, organisaties, verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn binnen Onderbanken. De BCO staat echter ook open voor partijen en personen die buiten Onderbanken gevestigd zijn. Iedereen die te kennen geeft gebruik te willen maken van het netwerk en/of Onderbanken een warm hart toedraagt, kan lid worden.

 

Wat mag ik van de BCO verwachten?

Allereerst gaat u deel uitmaken van een netwerk van betrokken ondernemers. Verder bent u als lid van harte welkom om deel te nemen aan de diverse thema-avonden, bedrijfspresentaties en alle andere activiteiten die door BCO georganiseerd worden.
Wilt u uw stem duidelijk laten horen? Dan kunt u ook aansluiten bij een werkgroep.

 

Wat kost een lidmaatschap?

De jaarcontributie bedraagt 60,- Deze kan per jaar of per kwartaal worden betaald.

 

Hoe kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

U kunt zich afmelden via het secretariaat. De opzegtermijn bedraagt een maand. Het teveel betaalde contributiegeld zal worden terugbetaald.

Go to top