HomeOver BCOWerkgroepen

Werkgroepen

Op dit moment zijn er vier werkgroepen actief, te weten; Detail, PR, Toerisme en Zakelijke Dienstverlening.

 

Detail

Deze werkgroep staat onder aanvoerderschap van Marlie Senden en houdt zich bezig met het organiseren van diverse evenementen zoals de Ladies Night, Proef Onderbanken, het Sinterklaasfeest etc. Bij deze activiteiten worden uiteraard zoveel mogelijk lokale ondernemers betrokken.

 

Toerisme

Moniek Daniels (VVV-Zuid Limburg) zit deze werkgroep voor. Doel van de werkgroep is het "op de toeristische kaart" zetten van de gemeente Onderbanken. Hieronder valt onder meer een ludieke, publieksgerichte opening van het toeristisch seizoen. Meer toeristische informatie is te vinden op de website www.bewonderbanken.nl.

 

PR

Deze werkgroep zorgt voor de ledenwerving, de reclame uitingen en de nodige pers- en publiekspublicaties. Ook houden de leden van deze werkgroep de website actueel. Voorzitter van deze werkgroep is Ben Derks.

 

Zakelijke dienstverlening

Deze groep organiseert de bijeenkomsten voor de leden van de BCO. Deze bijeenkomsten zijn zeer gevarieerd en vinden verspreid over het hele jaar plaats. Zo zijn er thema-avonden, bedrijfspresentaties, nieuwjaarsbijeenkomsten, netwerkgelegenheden, etc. De voorzitter van deze groep is Bert Kannegieter.

Go to top